top of page

Processlogg

2021_aug Liljevalchs+, designad av Gert Wingårdh, öppnas för allmänheten. En 2-timmars dokumentärfilm om den 8 år långa processen visas.
2021_okt Pop-up-arch kontaktar Liljevalchs om idén att agera pop-up-värd för en internationell arkitekturutställning i Stockholm.
2021_nov Pop-up-arch kontaktar olika internationella arkitekturplattformar för att diskutera möjliga utställningar och utställningskoncept.
2021_dec Pop-up-arch huvudrådgivare blir Aedes i Berlin, med 40 års historia av arkitekturutställningar med en social agenda, bred publik.
2022_juni Aedes bjuder in till ett fysiskt möte i Berlin tillsammans på plats för att diskutera koncept och, val av pop-up-utställning i Stockholm.


2022_juni Pop-up-gruppen + Aedes Belin informerar Liljevalchs om "Place". Aedes bjuder in Liljevalchs till öppningen i Berlin i augusti.
2022_sept Liljevalchs och Dorte Mandrup kommer överens om att gemensamt anpassa "Place" till Sthlm.
2022_okt Pop-up-arch + SA+ Liljevalchs+ Dorte Mandrup beslutar att ha ett nära samarbete kring öppnings- och avslutningsevenemangen.
2022_dec Programdialogen fortsätter. En bred kommunikation/kreditering, temakontexten och största möjliga antal besökare är målbilden.
2023_may "Place" Öppningsdialog med knappt 200 besökare på Liljevalchs. Samarbetspartners + lokal konstnär diskuterar "Context".

bottom of page