top of page

Kontakt

Kontakt: popuparchstockholm@gmail.com

SAMMARBETSPARTNERS

Stockholms Arkitektförening (SA) är Sveriges Arkitekters lokalförening i Stockholm, som veckovis arrangerar  arkitekturföreläsningar, seminarier och studiebesök,  Majoriteten av SA´s eventprogram äger rum på torsdagskvällar på Konstakademien , Fredsgatan 12. SA och Pop-up-arch har ett gemensamt intresse att samarbeta kring föreläsnings- och debatt-program kopplat till Pop-up-arch utställningar.

Stockholms Arkitektförening - Sveriges Arkitekter   Stockholms Arkitektförening | Stockholm | Facebook

 

Aedes architecture gallery Berlin, har varit bollplank och huvudrådgivare för Pop-up-arch initialtivet i Stockholm.

Aedes är grundat av  Kristin Feireiss och som drivs tillsammans med Hans-Jürgen Commerell.

About Aedes - Aedes Architecture Forum (aedes-arc.de)

bottom of page