top of page
Toppen

Arkitekturkulturen - viktig fråga för samhällsbygget

Debatten om samhällsarkitekturen får aldrig marginaliseras eller förenklas. För att demokratin skall leda till beslut som framtiden blir stolt över är tillgång till samtida arkitekturkunskap med inspirerande referenser helt fundamental. Arkitektur handlar inte om STIL utan om fokus på innehåll och kvalitet. Den folkliga debatten om fint eller fult, nytt eller gammalt har polariserat och banaliserat den samtida arkitekturdebatten. Arkitektur är en av samhällets grundläggande byggstenar. Kunskapen om arkitekturens innehåll och vad den kan åstadkomma behöver stimuleras också genom att lyfta fram fler förebilder. En nyckel är att skapa fler och djupare dialoger om knäckfrågor inom planering och byggande i ett respektfullt internationellt och lokalt kunskapsutbyte om hur Arkitektur-, Bygg - och Konstprocesser kan sammanvävas och stärka varandra.

Internationella Arkitekturutställningar poppar upp lokalt

Det som länge har saknats här i Stockholm är fler arkitekturutställningar med internationellt perspektiv, som refererar till viktiga frågor lokalt. Viktigt är att dessa görs tillgängliga och inspirerande för intresserad allmänhet och beslutsfattare. Pop-up-gruppens ambition är att presentera internationella utställningar som är ekonomiskt möjliga att få hit, för en bredare publik.

Engagerande utställningsrum & program

Digitaliseringen har gett ett samhälle med ett överflöd av information. En fysisk spjutspetsutställning är ett verktyg till lärande och ett rum för möten, dialog och debatt. Pop-up utställningar "dyker upp" på redan etablerade utställningsarenor eller på nya platser. Målet är att genom samtida arkitekturreferenser få djupare och bredare arkitekturvisioner, program, metoder, processer och resultat.

bottom of page